Τα σημεία πυροδότησης πόνου παρουσιάζουν μερικά κλινικά χαρακτηριστικά. Κατά την ψηλάφηση παρουσιάζεται εντοπισμένο οζίδιο που προκαλεί έντονο πόνο κατά την πίεση και αναγνωρίζεται από τον ασθενή ως ο πόνος που τον βασανίζει .Το οζίδιο βρίσκεται συνήθως πάνω σε μία ‘σφικτή’ ταινία που ακολουθεί τη φορά του μυός. Ο πόνος συνήθως αντανακλά με συγκεκριμένο τρόπο και εξαρτάται από τη θέση του σημείου όπου βρίσκεται. Ένα άλλο σημαντικό κλινικό σημείο είναι ότι κατά την τοποθέτηση βελόνας στο σημείο σκανδάλης προκαλείται η τοπική αντίδραση σύσπασης .

Υπάρχουν δευτερογενή προβλήματα που προκαλούνται από τη παρουσία των σημείων πυροδότησης πόνου. Παρουσιάζεται μειωμένο εύρος κίνησης της άρθρωσης που κινεί ο συγκεκριμένος μυς. Επίσης όταν ο μυς αυτός συναντήσει αντίσταση κατά τη σύσπαση προκαλείται πόνος. Παράλληλα παρατηρούνται διαταραχές αισθητικότητας με παραισθησίες και δυσαισθησίες στην περιοχή κατανομής του σημείου, όπως επίσης και αδυναμία των αντίστοιχων μυών.

Θεραπεία

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ:

Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα του ο ειδικός θεραπευτής ή ένα ειδικό όργανο εφαρμόζει σταθερή πίεση με ελαφρά κυκλική φορά από έξω προς το κέντρο του TPs για 35 έως 45 δευτερόλεπτα. Η ένταση της πίεσης εξαρτάται από την αντοχή του ασθενή στο επώδυνο ερέθισμα. Η Dr Travell ονόμασε αυτήν την τεχνική “Ισχαιμική Πίεση” γιατί κατά την εφαρμογή το σημείο γίνεται λευκό λόγω της απομάκρυνσης του αίματος, ενώ με την απελευθέρωση της πίεσης κόκκινο λόγω της βίαιης επαναφοράς του αίματος. Η τεχνική επαναλαμβάνεται για 4 ή 5 φορές ανάλογα με την κρίση του θεραπευτή. Στην συνέχεια εφαρμόζεται πάγος για 10 λεπτά και διάταση του μυ ώστε να τον επαναφέρουμε στο σωστό μήκος και να αποκτήσει την φυσιολογική του ελαστικότητα.