Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της υγείας. Μπορεί να παρέμβει σε πολλές παθήσεις, κακώσεις και να αποκαταστήσει βλάβες του σώματος μας.  Η φυσικοθεραπεία σε συνεργασία πολλές φορές και με άλλες ειδικότητες υγείας μπορούν να προάγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αποκατάσταση του ασθενή. Ο φυσικοθεραπευτής με διάφορες τεχνικές παρέμβασης που χρησιμοποιεί μπορεί να αντιμετωπίσει την εκάστοτε πάθηση.

Η φυσικοθεραπεία δεν ενδιαφέρεται μόνο για το παρόν πρόβλημα του ασθενή αλλά και για τους παράγοντες οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτό. Παράγοντες όπως λάθος στάση, μυϊκές ανισορροπίες, λάθος εργασιακές συνθήκες και άλλες λανθασμένες συνήθειες μπορούν με την πληροφόρηση, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση του φυσικοθεραπευτή να διορθωθούν.

Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί το ίδιο και στο μέλλον.