Τεχνική IASTM

Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία της θεραπείας με τα εργαλεία IASTM, είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας για τους μαλακούς ιστούς, για την μυϊκή ανισορροπία και τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης.

Οι  τεχνικές IASTM είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για τη θεραπεία όσο και για την αξιολόγηση. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η τεχνική IASTM μπορεί επίσης να αποτελέσει πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο για τη γρήγορη “ανίχνευση” ή την αξιολόγηση της ποιότητας του μαλακού ιστού.

Οι επιφάνειες επεξεργασίας των οργάνων IASTM επιτρέπουν την ακρίβεια, την θεραπεία και την κινητοποίηση των μαλακών μορίων.