Για περιστατικά τα οποία αδυνατούν να έρθουν στον χώρο μας όπως οξείς τραυματισμοί, έντονη οσφυαλγία, μετεγχειρητικές καταστάσεις. Διαθέτουμε φορητό εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρο.