Πρόκειται για μια μοναδική μεθοδολογία που με ανθρωποκεντρική επιστημονική προσέγγιση  επαναφέρει την κινητική λειτουργία του σώματος μετά από μία δυσλειτουργία. Ο σκοπός της μεθόδου είναι το σώμα να αναπρογραμματίσει την ισορροπία και την ομαλή ενεργοποίηση όλων των νευρομυϊκών συναρμογών.