Μυοσκελετικές Παθήσεις

Ανισοσκελία

Η ανισοσκελία διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους: 1. Την ανατομική ανισοσκελία, η οποία οφείλεται σε διαφορές στο μήκος των οστών των κάτω άκρων. Στην ανατομική ανισοσκελία παρατηρείται πραγματική διαφορά στο μήκος των οστών των κάτω άκρων που μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικό μήκος των μηριαίων οστών, των κνημών και περονών. Η ανατομική ανισοσκελία προκύπτει μετά από κατάγματα των κάτω άκρων, λοιμώξεις των…

Read more