Η χειρoθεραπευτική θεραπεία έχει μακρά ιστορία στο επάγγελμα της φυσικοθεραπείας και οι φυσιοθεραπευτές έχουν συμβάλει σημαντικά στην τρέχουσα ποικιλομορφία στις προσεγγίσεις και τις τεχνικές της χειροπρακτικής θεραπείας.

Η σύγχρονη έρευνα αποκαλύπτει ότι παρεμβαίνει σε περίπλοκους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς και επιφέρει ευεργετικά ψυχολογικά αποτελέσματα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ορθοπεδικών Χειριστικών Φυσικοθεραπευτών (IFOMPT) ορίζει την ορθοπεδική χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία ως: “ένας εξειδικευμένος τομέας φυσιοθεραπείας/φυσικής θεραπείας για τη διαχείριση καταστάσεων NMS( νευρομυικά συμπτώματα), βασισμένος σε κλινικό σκεπτικό, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων χειροθεραπευτικών τεχνικών και θεραπευτικών ασκήσεων”.

Η Ορθοπεδική Χειροθεραπευτική Θεραπεία περιλαμβάνει επίσης και καθοδηγείται από τα διαθέσιμα επιστημονικά και κλινικά στοιχεία και το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο κάθε ασθενούς ξεχωριστά.
Η έγκαιρη, συνεπής και επιδέξια χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία, σε συνδυασμό με την άσκηση και την εκπαίδευση των ασθενών, είναι κεντρικής σημασίας για την πρακτική του θεραπευτή OMPT. Οι προηγμένες δεξιότητες εξέτασης, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων που βασίζονται στα θεμέλια της επαγγελματικής και επιστημονικής εκπαίδευσης διευκολύνουν την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής φροντίδας. Οι επαγγελματίες του OMPT παρέχουν διαχείριση ασθενών, συμβουλεύονται άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με απλές αλλά και πολύπλοκες νευρομυοσκελετικές καταστάσεις (NMS) και παρέχουν συστάσεις και παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και της ευεξίας.

Leave a comment