Το IASTM αναφέρεται σε μια τεχνική που χρησιμοποιεί όργανα για την απομάκρυνση ιστών ουλής από τραυματισμένους μαλακούς ιστούς και διευκολύνει τη διεργασία επούλωσης μέσω του σχηματισμού του κολλαγόνου. Πρόσφατα, η συχνή χρήση αυτού του μέσου έχει αυξηθεί στους τομείς της αθλητικής αποκατάστασης και της αθλητικής κατάρτισης. Μερικές πειραματικές μελέτες και αναφορές περιστατικών ανέφεραν ότι το IASTM μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία των μαλακών ιστών και το εύρος κίνησης μετά από αθλητικές βλάβες, ενώ παράλληλα μειώνει τον πόνο. Με βάση τις προηγούμενες μελέτες, πιστεύεται ότι το IASTM μπορεί να συμβάλει στη συντόμευση της περιόδου αποκατάστασης και του χρόνου της επιστροφής στον αθλητισμό τόσο σε αθλητές ή και σε απλούς ανθρώπους που έχουν υποστεί κακώσεις. 

Leave a comment