Η φράση ‘πονάει η μέση μου’ είναι σχεδόν βέβαιο πως έχει ειπωθεί σχεδόν από όλους μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Άλλες φορές το άλγος είναι λιγότερο έντονο και άλλες μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό όμως είναι πως, σε αντίθεση με το παρελθόν, πλήττει πλέον ακόμη και άτομα νεαρής ηλικίας. Αρκετοί καταφεύγουν στη λήψη φαρμάκων, ωστόσο μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η θεραπευτική άσκηση.

Leave a comment